Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Удружење менаџера Србије


Циљеви Удружења (извод из Статута):
1. предлагање пројеката и координација на изради и реализацији пројеката од интереса за развој Србије;
2. координација обезбеђивања финасијких средстава из домаћих и иностраних подстицајних фондова или заинтересованих инвеститора за реализацију покренутих пројеката у области развоја Србије;
3. предлагање и залагање за формирање нових привредних друштава којa би самостално радилa на реализацији сложених пројеката у области развоја Србије;
4. праћење стања развоја информационог друштва и јавно залагање за унапређење свих аспеката развоја Србије;
5. праћење и примена најновијих информационих и комуникационих технологија које су од интереса за развој Србије;
6. залагање за реализацију и заштиту интереса чланица Удружења и свих привредних и осталих друштвених субјеката учесника у процесу унапређења Србије;
7. едукација oрганизација и грађана о значају покренутих и планираних пројеката за развој Србије и могућностима за њихову реализацију.

(Статут Удружења, download pdf)

 

Контакт информације


УДРУЖЕЊЕ МЕНАЏЕРА СРБИЈЕ, ЈУРИЈА ГАГАРИНА 162/24, 11070 НОВИ БЕОГРАД, СРБИЈА, ТЕЛ: +38163306318

E-mail адресе: udruzenje.menadzera.srbije@menadzerisrbije.com , predsednik.UMS@menadzerisrbije.com , direktor.ums@menadzerisrbije.com
dragan.vucinic@menadzerisrbije.com , predsednik.IO.UMS@menadzerisrbije.com , jovica.vlatkovic@menadzerisrbije.com